Voorwaarden en disclaimer

 • De activiteiten van de Nieuwjaarsduik Ouddorp worden begeleid door gediplomeerde personeel van KNRM, ORB en het Rode Kruis.
 • Deelnemer is bekend met het feit dat deelname bepaalde risico‚Äôs met zich mee kan brengen en neemt op eigen risico deel aan de activiteiten.
 • Deelnemer verklaart gezond te zijn. Blessures of andere zaken die deelname kunnen belemmeren dienen vooraf bij de inschrijving gemeld te worden, zodat Nieuwjaarsduik Ouddorp advies kan geven over deelname.
 • Deelname tijdens lichamelijke klachten of zwangerschap is geheel op eigen risico maar wordt door Nieuwjaarsduik Ouddorp afgeraden.
 • Voor deelname aan wateractiviteiten is een zwemdiploma vereist.
 • Nieuwjaarsduik Ouddorp voorziet niet in zwemvesten.
 • Deelnemer dient te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van KNRM, ORB, Rode Kruis of de crew van de Nieuwjaarsduik Ouddorp op te volgen. De gevolgen van het niet opvolgen van aanwijzingen zijn geheel voor rekening van de deelnemer. Wanneer hierbij schade aan materialen van Nieuwjaarsduik Ouddorp wordt veroorzaakt kan dit worden verhaald op de deelnemer.
 • Voor eventuele schade of letsel opgelopen door de deelnemer of toegebracht door de deelnemer aan derden als gevolg van deelname aan activiteiten, is Nieuwjaarsduik Ouddorp niet aansprakelijk, tenzij de schade of het letsel is te wijten aan opzet of grove schuld (van een medewerker) van KNRM, ORB, Rode Kruis of Nieuwjaarsduik Ouddorp
 • Nieuwjaarsduik Ouddorp is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gevolg van een slechte zwemwaterkwaliteit.
 • Bij slecht zwemwaterkwaliteit gaat de duik wel door. Eventueel medische zaken zijn voor eigen risico.
 • Voorafgaand en tijdens de activiteiten wordt het afgeraden om alcoholische consumpties te nuttigen.
 • Via de website en social media zullen wij proberen u op de hoogte te houden.
 • Bij afgelasting is er geen restitutie mogelijk. De hele opbrengst gaat dan alsnog naar de goede doelen zoals aangegeven.
 • Let op! Er worden ook foto’s en filmopnames gemaakt.
 • Nieuwjaarsduik Ouddorp is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal van goederen. Er zijn omkleed units maar die zijn niet bewaakt.
 • Bij diefstal moet u altijd aangifte te doen bij de politie. Dit kan via onderstaande link.